Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Kommunfullmäktige

Nämnder

Utskott, beredningar, råd och kommittéer

Ovan är ett urval, se samtliga 12 utskott, beredningar, råd och kommittéer.

Bolag

Ovan är ett urval, se samtliga 17 bolag.

Förbund

Stiftelser och fonder

Ovan är ett urval, se samtliga 22 stiftelser och fonder.

Övriga

Ovan är ett urval, se samtliga 26 övriga.

Partier