Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Stiftelsen Särfond nr 7, Patrik Johanssons donationsfond

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Dahlberg Gösta Moderata samlingspartiet Ledamot 1
Karsna Jonas Arbetarpartiet socialdemokraterna Ledamot 2
Leemloch Kari Uddevallapartiet Ledamot 3
Johansson Erik Kristdemokraterna Revisor 4