Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Länkar:
Läs mer om samhällsbyggnadsnämnden