Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Axelsson Lars-Olof Uddevallapartiet Ombud 1
Uusitalo Jarmo Miljöpartiet de gröna Ombud (ersättare) 2