Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31