Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Uddevalla Skolskjuts AB

Mandatperiod: 2023-04-12 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Högberg Annelie Arbetarpartiet socialdemokraterna Vice ordförande 1
Henriksson Caroline Uddevallapartiet Ordförande 2
Lato Andersson Paulina Uddevallapartiet Ledamot 3
Leemloch Ellinor Uddevallapartiet Ersättare 4
Jakobsson Kristin Moderata samlingspartiet Lekmannarevisorersättare 5
Persson Christian Arbetarpartiet socialdemokraterna Lekmannarevisor 6