Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Uddevalla Hamnterminal AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Länkar:
Läs mer om Uddevalla Hamnterminal

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Almqvist Per Moderata samlingspartiet Ledamot 1
Jonsson Rolf Liberalerna Ledamot 2
Persson Sonny Arbetarpartiet socialdemokraterna Andre vice ordförande 3
Berger Paula Arbetarpartiet socialdemokraterna Ledamot 4
Carlson Rolf Sverigedemokraterna Förste vice ordförande 5
Franzén Jimmy Sverigedemokraterna Ledamot 6
Lindsta Ingvar Uddevallapartiet Ordförande 7
Jansson Jonny Kristdemokraterna Ersättare 8
Andersson Per-Arne Arbetarpartiet socialdemokraterna Ersättare 9
Westbring Leif Uddevallapartiet Ersättare 10
Gillberg-Carlsson Inger Arbetarpartiet socialdemokraterna Lekmannarevisor 11
Jakobsson Kristin Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 12
Nilsson Johnny Arbetarpartiet socialdemokraterna Lekmannarevisorersättare 13
Karlsson Stefan Sverigedemokraterna Lekmannarevisorersättare 14