Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Jävsutskottet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sundström Henrik Moderata samlingspartiet Ledamot 1
Skoglund Stefan Arbetarpartiet socialdemokraterna Vice ordförande 2
Höglund Velasquez David Vänsterpartiet Ledamot 3
Alexandersson John Sverigedemokraterna Ordförande 4
Gustafsson Ann-Charlott Uddevallapartiet Ledamot 5