Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Valberedningen

Mandatperiod: 2022-10-16 - 2026-10-15