Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Fullmäktigeberedning för beredskap och säkerhet

Mandatperiod: 2024-04-10 - 2026-12-31