Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Uddevalla Turism AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Dahlberg Gösta Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Heydar Anna-Lena Arbetarpartiet socialdemokraterna Vice ordförande 2
Wrigman Anya Vänsterpartiet Ledamot 3
Franzén Jimmy Sverigedemokraterna Ledamot 4
Olsson Lars Uddevallapartiet Ledamot 5
Sernestrand Carl-Johan Liberalerna Lekmannarevisor 6
Johansson Erik Kristdemokraterna Lekmannarevisor 7
Karlsson Stefan Sverigedemokraterna Lekmannarevisorersättare 8
Persson Joakim Uddevallapartiet Lekmannarevisorersättare 9