Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Stiftelsen Johannes Andersson i Hogstorps donation

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Dahlberg Gösta Moderata samlingspartiet Ledamot 1
Leemloch Ellinor Uddevallapartiet Ledamot 3
Johansson Erik Kristdemokraterna Lekmannarevisor 4
Nilsson Johnny Arbetarpartiet socialdemokraterna Lekmannarevisor 5
Karlsson Stefan Sverigedemokraterna Lekmannarevisorersättare 6
Persson Joakim Uddevallapartiet Lekmannarevisorersättare 7