Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Landsbygdsråd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Pettersson Martin Sverigedemokraterna Ordförande 1
Heydar Anna-Lena Arbetarpartiet socialdemokraterna Vice ordförande 2
Olsson Stig Kristdemokraterna Ledamot 3