Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Lise-Lotte Bengtsson (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndare Överförmyndare 2019-01-01 - 2022-12-31