Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Kurt Hansson (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndare Bitr. överförmyndare 2019-01-01 - 2022-12-31