Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Mikael Staxäng (M)

Kontaktinformation

E-post:
mikael.staxang@uddevalla.se

Bild på Mikael Staxäng

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedning Ordförande 2019-05-29 - 2020-12-31
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige Gruppledare 2019-06-13 - 2022-12-31
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (kommunen repr Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för äldre (kommunens repr) Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund Ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Personalutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Samhällsplaneringsutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31