Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Stefan Skoglund (S)

Kontaktinformation

Telefon:
076-176 75 23 (mobil)

Postadress:
Båthamnsvägen 2 451 43 Uddevalla
(bostad)

E-post:
stefan.skoglund@uddevalla.se

Bild på Stefan Skoglund

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknad och Integrationsutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Arvodesberedning Vice ordförande 2019-05-29 - 2020-12-31
Jävsutskottet Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (kommunen repr Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för äldre (kommunens repr) Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet tolkförmedling i Väst Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Personalutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31