Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Tomas Amlöv (KD)

Kontaktinformation

E-post:
tomas.amlov@uddevalla.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer Revisor 2019-11-13 - 2022-12-31
Regionteatern Väst AB Lekmannarevisorersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Stiftelsen Barnens Dag Revisor 2020-07-04 - 2022-12-31
Stiftelsen barnhemmets vänner Revisorersättare 2019-11-13 - 2022-12-31
Stiftelsen Bengt-Göran Erikssons testamente Revisorersättare 2019-11-13 - 2022-12-31
Stiftelsen Emil Sahlgrens minne Revisor 2019-12-17 - 2022-12-31
Stiftelsen Samfond nr 4, John och Laura Johnssons donation Revisor 2019-11-13 - 2022-12-31
Stiftelsen Särfond nr 7, Patrik Johanssons donationsfond) Revisor 2019-11-13 - 2022-12-31