Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Bengt Andersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.f.andersson@uddevalla.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lane-Ryrs Bygdegårdsförening Revisorersättare 2020-01-01 - 2020-12-31
Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen Revisorersättare 2020-01-01 - 2020-12-31
Stiftelsen Barnens Dag Revisor 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi AB Lekmannarevisor 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi Elnät AB Lekmannarevisor 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi Värme AB Lekmannarevisor 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Kraft AB Lekmannarevisor 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Omnibus AB Lekmannarevisorersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Utvecklings AB Lekmannarevisorersättare 2020-07-04 - 2022-12-31