Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Niklas Moe (M)

Kontaktinformation

E-post:
niklas.moe@uddevalla.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknad och Integrationsutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn och utbildningsnämnden Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Ekonomiutskottet Ledamot 2020-03-26 - 2022-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Jävsutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Samhällsplaneringsutskottet Förste vice ordförande 2020-03-26 - 2022-12-31
Uddevalla Energi AB Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi Elnät AB Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi Värme AB Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Kraft AB Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31