Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Anna-Lena Heydar (S)

Kontaktinformation

E-post:
anna-lena.heydar@uddevalla.se

Bild på Anna-Lena Heydar

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Ekonomiutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund Ombud (ersättare) 2020-01-01 - 2020-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Förste vice ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Samhällsplaneringsutskottet Andre vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadstrafikforum Representant 2020-03-31 - 2022-12-31
Uddevalla Energi AB Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi Elnät AB Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Energi Värme AB Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Kraft AB Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Turism AB Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31