Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Christer Hasslebäck (UP)

Kontaktinformation

Telefon:
072-085 41 89 (mobil)

Postadress:
V bräckekroken 6 451 94 Uddevalla
(bostad)

E-post:
christer.hassleback@uddevalla.se

Bild på Christer Hasslebäck

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedning Ledamot 2019-05-29 - 2020-12-31
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Ekonomiutskottet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Fiskekommunerna Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (kommunen repr Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för äldre (kommunens repr) Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-07-04 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Andre vice ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Mellankommunal kustzonsplanering Ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Ombud för Kommuninvest Ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Ombud för Uddevalla Vatten AB Ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Personalutskottet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Uddevalla Utvecklings AB Vice ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31