Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Monica Bang Lindberg (L)

Kontaktinformation

E-post:
monica.bang-lindberg@uddevalla.se

Bild på Monica Bang Lindberg

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jävsutskottet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (kommunen repr Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunala rådet för äldre (kommunens repr) Ledamot 2020-08-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-07-04 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-01-02 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Kultur och fritidsnämnden Ersättare 2020-07-04 - 2022-12-31
Uddevalla Utvecklings AB Ordförande 2020-07-04 - 2022-12-31
Vänortskommitten Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31