Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Shankaron Abdulkadir Mussa (KD)