Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Martin Pettersson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-774 87 70 (mobil)

E-post:
martin.pettersson@uddevalla.se

Bild på Martin Pettersson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknad och Integrationsutskottet Ledamot 2020-09-01 - 2022-12-31
Arvodesberedning Ledamot 2019-05-29 - 2022-12-31
Barn och utbildningsnämnden Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige Gruppledare 2019-06-13 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Personalutskottet Ledamot 2020-09-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2020-07-04 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-11-14 - 2022-10-15