Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Övriga (26 st)

Namn
Coompanion, Kooperativ utveckling Fyrbodal
Kommunalråd
Nämndemän i Uddevalla domsaga
Ombud enligt begravningslagen
Vigselförrättare
Överförmyndare
Destination Uddevalla
Destination Uddevalla - 2
Fiskekommunerna
Gode män fastighetsbildningsmyndighet
Gullmarns förvaltningsråd
Kimo Sverige
Lane-Ryrs Bygdegårdsförening
Lane-Ryrs Hembygdsförening
Leader Södra Bohuslän, LAG
Mediapoolen Västra Götaland AB
Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedel Väst)
Mellankommunal kustzonsplanering
Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund
Ombud för Kommuninvest
Ombud för Sportstugan förening
Ombud Kooperativ Utveckling - Fyrbodal
Projekt 8 Fjordar (styrgrupp)
Sveriges Ekokommuner
Samrådet för förvaltningsområdet sverigefinländare
Stadstrafikforum