Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Kommunfullmäktige (2 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige