Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Förbund (6 st)

Namn
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund
Kommunalförbundet tolkförmedling i Väst
Samordningsförbundet Väst
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän