Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Nämnder (8 st)

Namn
Barn och utbildningsnämnden
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnd
Kultur och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden