Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Bolag (17 st)

Namn
Fyrstads flygplats AB
Ombud för Fyrstads flygplats AB
Regionteatern Väst AB
Ombud för Regionteatern Väst AB
Uddevalla Energi AB
Uddevalla Energi Elnät AB
Uddevalla Energi Värme AB
Uddevalla Kraft AB
Uddevalla Hamnterminal AB
SwanFalk Shipping AB
Uddevalla Omnibus AB
Uddevalla Turism AB
Uddevalla Utvecklings AB
Ombud för Uddevalla Utvecklings AB
Uddevalla Vatten AB
Ombud för Uddevalla Vatten AB
Väst Vatten AB