Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Stiftelser och fonder (22 st)

Namn
Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Stiftelsen Ljungskilehem
HSB:s Stiftelse Jakobsberg
Stiftelsen Barnens Dag
Stiftelsen barnhemmets vänner
Stiftelsen Bohusläns Museum
Stiftelsen Ljungskile folkhögskola
Thordénstiftelsen
Gustafsbergsstiftelsen
Gustafsbergsstiftelsen - 1
Gustafsbergsstiftelsen - 3
Gustafsbergstiftelsen (4 år)
Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen
Max Albin Dahlgrens stiftelse och stipendiefond
Stiftelsen Backamo lägerplats
Stiftelsen Bengt-Göran Erikssons testamente
Stiftelsen Emil Sahlgrens minne
Stiftelsen för sjömanskyrkan
Stiftelsen Johannes Andersson i Hogstorps donation
Stiftelsen Samfond nr 4, John och Laura Johnssons donation
Stiftelsen Särfond nr 7, Patrik Johanssons donationsfond)
Syskonen Magnus och Matilda Nilsson i Kålsby m fl fond (samfond n 6)