Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Valhandling från 2020-07-03

Valhandling antagen av kommunfullmäktige 2020-07-03 § 165. Övriga uppdrag är ej återkallade.

Länkar:
Valhandling antagen av kommunfullmäktige 2020-07-03 § 165