Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Stiftelsen Samfond nr 4, John och Laura Johnssons donation